Opieka zdrowotna

Ewa Cwalińska-Ciereszko
wychowawca i kierownik świetlicy, pielęgniarka szkolna
dr Dorota Szykor-Plecińska
Lekarz szkolny