Skład komisji rewizyjnej

Komisja Rewizyjna wybrana w dniu 28 lutego 2022 r. na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 20 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Karolina Karbownik –Przewodnicząca
Andrzej Niedziela – Sekretarz
Marcin Żuk  – Członek Komisji