Skład komisji rewizyjnej

Komisja Rewizyjna wybrana w dniu 25 lutego 2019 r. na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 20 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Tomasz Krawczyk –Przewodniczący
Beata Merlewska – Budzik – Sekretarz
Marcin Żuk  – Członek Komisji