Varsavianistyka

Jesteśmy szkołą wyróżnioną certyfikatem „Varsavianistyczna Szkoła”. Certyfikat ten przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy za:

 

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

Projekt „Varsavianistycznej Szkoły” koordynuje nasza nauczycielka, przewodnik miejski i terenowy PTTK, pani Marta Szczepłek.