Historia szkoły

POCZĄTKI SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

W lipcu 1987 roku pod kierunkiem Wojciecha Starzyńskiego, z inicjatywy grupy rodziców i nauczycieli powstaje projekt działalności oświatowej niezależnej od państwa.

W grudniu 1988 Społeczne Towarzystwo Oświatowe zostało zarejestrowane. Powstają lokalne stowarzyszenia zrzeszające rodziców, którzy pragną zakładać dla swoich dzieci szkoły funkcjonujące i oparte na innych zasadach niż przepełnione szkoły państwowe, często wg autorskich programów. Placówki kameralne, z klasami 15-16 osobowymi, gdzie uczeń będzie prawdziwym podmiotem działań pedagogicznych.

Na fali tych potrzeb, z wielkim entuzjazmem z inicjatywy grupy rodziców, na warszawskim Ursynowie zawiązuje się koło STO. Rodzice zdobywają trzy lokale, poszukują nauczycieli, załatwiają sprawy formalno-prawne.

We wrześniu 1990 roku powstaje szkoła STO z numerem 9.

Wśród założycieli znaleźli się późniejsi członkowie Zarządu Szkoły:

 • Małgorzata Szemiot-Zoll – przez 11 lat prezes koła SKT nr 20; inicjatorka wielu działań na rzecz szkoły; reprezentantka we władzach krajowych STO;
 • Zbigniew Żebrowski – do roku 2004 wiceprezes Zarządu, twórca pracowni komputerowej i nauczyciel informatyki;
 • Krystyna Garlicka – autorka systemu finansowo-organizacyjnego szkoły, w Zarządzie do 1999 roku;
 • prof. dr hab. Wiesław Kuźmicz – wieloletni przewodniczący komisji rewizyjnej; wiceprezes Koła, inicjator i autor programu Centrum Twórczości Technicznej Młodzieży;
 • prof. dr hab. Andrzej Pfitzner – przewodniczący Rady Szkoły trzech czteroletnich kadencji (do 2004 r.).


Dyrekcja Szkoły:

  • 1990-1993 – Zbigniew Dziekan – nauczyciel języka polskiego
  • 1993-1996 – dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska – nauczycielka geografii
  • 1996-2001 – Elżbieta Studzińska – nauczycielka matematyki
   wicedyrektor Katarzyna Baranowicz – nauczycielka W-F
   wicedyrektor – Joanna Szymańska – nauczyciel języka polskiego
  • 2001-2005 – Anna Stępińska-Szarek
  • 2005-2009 – Jolanta Flejszar-Olszewska
  • 2009-2012 – Renata Mizeracka
   wicedyrektor – Małgorzata Walczak-Iwanowska – nauczyciel języka polskiego
  • od 2012 – Małgorzata Walczak-Iwanowska – nauczyciel języka polskiego


Lokalizacja

Początkowo nasza Szkoła mieściła się w trzech lokalach na Ursynowie:

 • przy ul. Bacewiczówny (tu klasy najmłodsze „przytuliły się” aż do 2004. roku);
 • przy ul. Sosnowskiego (dwie klasy piąte);
 • przy ul. Cybisa – główna siedziba szkoły (klasy: czwarta, szósta i siódma).

Do wiosny 1992 roku wielu nauczycieli uczących w klasach IV-VIII przerwy międzylekcyjne spędzało przebiegając z filii szkoły przy ul. Sosnowskiego do „macierzy” przy ul. Cybisa. Atrakcję tę zakończono, gdy prezes szkoły, Małgorzata Szemiot-Zoll, „wychodziła” lokal przy ul. Pięciolinii. Swoje miejsce znalazły tam wszystkie klasy starsze.

Lokalowy szczyt marzeń osiągnęliśmy we wrześniu 2004, kiedy to wszystkie klasy znalazły się w jednym, wolnostojącym budynku przy ulicy Wiolinowej 6. Generalny remont nowej szkoły udało się przeprowadzić dzięki środkom zgromadzonym przez kolejne pokolenia uczniów i ich rodziców oraz ze składek rodziców dzieci aktualnie uczących się w szkole.

Nauczyciele i pracownicy szkoły o najdłuższym stażu w naszej Szkole:

 • Jolanta Falkowska – w szkole od 1990 roku – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zaangażowana w realizację programu edukacyjnego „Filozoficzne dociekania z dziećmi”;
 • Katarzyna Szymańska – wychowawczyni świetlicy.

Gala 20-lecia Szkoły Podstawowej 9 STO

28 stycznia to dzień, do którego przygotowywaliśmy się od dawna. Uczniowie i nauczyciele szczególnie intensywnie pracowali w tygodniu poprzedzającym uroczystość. Nie było w szkole osoby, która, nawet obudzona w środku nocy, nie wiedziałaby, jakie święto będziemy obchodzili w ostatni piątek stycznia. Uczniowie dekorowali sale lekcyjne, ćwiczyli swoje występy, nauczyciele przygotowywali wystawy.

Galę poprowadziła pani Ewa Baran w towarzystwie taty Kacpra z 2b, pana Tobiasza.

Zaproszonych gości przywitali dyrektor szkoły pani Renata Mizeracka oraz prezes Koła STO pan Jerzy Klemba

 

Godzina zero wybiła 28 stycznia o 11.00 w zaprzyjaźnionym już Domu Sztuki. Zebrały się w nim delegacje klas, nauczyciele, zaproszeni goście. Galę poprowadziła pani Ewa Baran w towarzystwie taty Kacpra z klasy 2b – pana Tobiasza.

 

Uczniowie klasy 6, Julia i Dominik, zaprezentowali dwudziestoletnią historię szkoły. Została ona pięknie zilustrowana, tak, że nawet najmłodsi uczniowie obecni na sali poczuli, rozpoznając się na zdjęciach, że tę historię również tworzą.

Pani Monika Janiak wykonała piosenkę pt. „Wiolinowa”.

 

W części oficjalnej zaprezentowano historię i działalność Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Koła Terenowego STO nr 20 oraz zostały wręczone odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Ceremonia ta przyniosła wiele wzruszeń i ciepłych wspomnień, dotyczących wielu osób obecnych na sali. Wśród odznaczonych znaleźli się:

Małgorzata Szemiot-Zoll – przez 11 lat prezes koła SKT nr 20; inicjatorka wielu działań szkoły; reprezentantka we władzach krajowych STO.

Krystyna Garlicka – autorka systemu finansowo-organizacyjnego szkoły, w Zarządzie do 1999 roku;

Katarzyna Baranowicz – wicedyrektor szkoły w latach 1996-2001; nauczyciel wychowania fizycznego;

Ewa Żurańska – księgowa, w szkole od 1991 roku;

Andrzej Pfitzner – przewodniczący Rady Szkoły trzech czteroletnich kadencji (do 2004 r.)

Marek Kaczorowski – prezes w latach 2004-2010

Zbigniew Żebrowski – do roku 2004 wiceprezes Zarządu, twórca pracowni komputerowej i nauczyciel informatyki (nieobecny na sali).

 

 

Wyróżnienia otrzymały również inne osoby zasłużone dla Szkoły: Jolanta Falkowska, Wiesław Kuźmicz, Sławomir Maculewicz, Urszula Ośka, Halina Saracyn, Małgorzata Walczak-Iwanowska, Ewa Lachert-Stryjkowska, Piotr Trębacz, Jerzy Klemba, Renata Mizeracka, Bogdan Kuzio i Beata Łada.

Dużo śmiechu przyniosła część finałowa obchodów rocznicowych, czyli przedstawienie przygotowane przez panie Halinę Saracyn i Karolinę Berdyńską. Dzieci należące do koła teatralnego, ubrane w piękne stroje, przedstawiły fragmenty wielu znanych bajek.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy gali przeszli do szkoły. Można w niej było obejrzeć wystawy przygotowane specjalnie na ten uroczysty dzień lub po prostu zwiedzić budynek. Dla wielu gości to było duże przeżycie, ponieważ pamiętali oni jeszcze czasy, kiedy szkoła znajdowała w trzech oddzielnych budynkach.

Największą atrakcją w szkole okazał się wyjątkowy tort, który został ozdobiony jadalnymi zdjęciami przedstawiającymi sceny z życia szkoły.

28 stycznia, dzień gali z okazji 20-lecia Szkoły, był bardzo udanym dniem i pozwolił on wszystkim spojrzeć na naszą szkołę inaczej; ukazał ją jako placówkę z tradycjami, która z sukcesem kształci kolejne już pokolenie.

Zdjęcia: Tomasz Baraniecki, Tomasz Wasiak, Tomasz Mizeracki.

Podróż w krainę wspomnień

 

Bo było to jak podróż szalona po świecie,

Pełne przygód odjazdy w wszystkie świata częście…

Leopold Staff

 

Wspomnienia przypominają podróże. Z sentymentem powraca się w nich bowiem do dobrze znanych miejsc, odwiedza starych przyjaciół i na nowo przeżywa ważne wydarzenia. Dnia 15 maja 2015 roku nauczyciele, rodzice i uczniowie wyruszyli w cudowną podróż do krainy wspomnień. Wspólnie przemierzyliśmy ćwierć wieku historii naszej szkoły. W ten sposób uczciliśmy jubileusz 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 STO oraz Samodzielnego Koła Terenowego nr 20 STO.

Na uroczystej gali spotkali się uczniowie, rodzice, nauczyciele, a także absolwenci i założyciele naszej szkoły, dyrektorzy, prezesi i członkowie poprzednich zarządów. Mieliśmy zaszczyt gościć również zastępcę burmistrza Ursynowa pana Wojciecha Matyjasiaka, przedstawicieli Zarządu Głównego STO – panią Urszulę Andrejewicz i pana Zygmunta Puchalskiego. Spotkaliśmy się zatem w gronie osób, którym nie jest obojętny los szkoły i dla których dobro uczniów ma największe znaczenie.

Społeczny charakter „Dziewiątki” zawdzięczamy staraniom wielu osób. Podczas uroczystości uhonorowano tych, których zaangażowanie i poświęcenie umożliwiło realizację wielu zamierzonych przedsięwzięć. Srebrną Odznakę STO otrzymali nauczyciele wyróżniający się działalnością dydaktyczną i wychowawczą, inicjujący i podejmujący nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej: pani Jolanta Falkowska, pani Halina Saracyn, pani Ewa Cwalińska, pani Katarzyna Szymańska, pani Halina Wnuk, pan Jarosław Berdyński, pana Tomasz Wasiak, a także: dyrektor szkoły pani Małgorzata Walczak-Iwanowska, prezes zarządu pani Beata Merlewska – Budzik, wiceprezes pan Andrzej Niedziela, skarbnik pan Marcin Żuk, prezes zarządu poprzedniej kadencji pan Jerzy Klemba, członkowie poprzednich zarządów: pan Bogdan Kuzio, pan Sławomir Maculewicz, pan Andrzej Kowalczyk. Wyróżniono również rodziców naszych uczniów, dla których „Dziewiątka” stała się czymś więcej niż tylko szkołą i którzy przyczyniają się tym samym do jej rozwoju.

Wspólne świętowanie stało się okazją do przywołania wspomnień dotyczących życia szkoły. Uczniowie przedstawili historię „Dziewiątki”, a dzieci na widowni próbowały rozpoznać nauczycieli na starych fotografiach, a nierzadko i samych siebie młodszych o kilka lat.

Po oficjalnej prezentacji przyszedł czas na historię z przymrużeniem oka. Na ekranie zostały wyświetlone zabawne zdjęcia, na których logo „Dziewiątki” sygnowało dość nietypowe postaci i miejsca. Mogliśmy podziwiać między innymi Supermana, który z dziewiątką na piersi ratował świat oraz drewniany szałas imitujący pierwszą siedzibę szkoły.

Galę uświetniły występy artystyczne uczniów. W naszej szkole kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych, dlatego mogliśmy usłyszeć piosenki w języku angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Dzieci zaprezentowały też niezwykłe umiejętności, które w ciągu roku szkolnego doskonalą pod okiem doświadczonych instruktorów. Mieliśmy okazję podziwiać pokaz tańca współczesnego i gry na bębnach. Przy akompaniamencie skocznej muzyki grupa uczniów zaprezentowała układ taneczny, wymagający ogromnego zaangażowania i wkładu pracy. Goście byli pod wielkim wrażeniem! Szalona gra na bębnach okazała się zaś najlepszym remedium na smutek, a rytmiczne uderzenia można było usłyszeć jeszcze długo po zakończeniu gali. Uczniowie „Dziewiątki” mogli pochwalić się również sfilmowanym przedstawieniem teatralnym „Midnight surprise”, w którym odegrali trudne aktorsko role złodziei, policjantów, detektywów, a nawet… psa.

Podczas naszej jubileuszowej podróży mieliśmy okazję, aby wspominać ważne wydarzenia, podziwiać osiągnięcia uczniów i wysłuchać pięknych, płynących prosto z serca przemówień. Dwadzieścia pięć lat funkcjonowania szkoły to czas, o którym można mówić godzinami ze wzruszeniem i radością.

Dziękujemy Gościom, którzy przybyli na uroczystość 25-lecia oraz wszystkim osobom, które pomagały w przygotowaniach do tego niezwykłego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że w tak przyjaznym i otwartym gronie spędzimy kolejne dwadzieścia pięć lat!