STO – stowarzyszenie

Nasza szkoła jest szkołą Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO).

STO to największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie prowadzi prawie 100 szkół i przedszkoli , które zapewniają dzieciom i młodzieży optymalne warunki rozwoju. W placówkach prowadzonych przez STO uczy się obecnie ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe działa poprzez samodzielne koła terenowe (SKT). SKT nr 20 STO – organ, który prowadzi naszą szkołę – jest jednym z ponad 70 kół terenowych STO. Przedstawiciele kół i szkół spotykają się co roku na Konferencji Programowej STO i zdobywają nowe umiejętności podczas Wakacyjnej Szkoły STO. Co kilka lat, zgodnie z postanowieniami Statutu STO , delegaci z kół terenowych wybierają władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w tym Zarząd Główny STO.

STO wspiera koła w prowadzeniu szkół. Stowarzyszenie działa również na rzecz poprawy jakości edukacji, zabiegając o to, by polska szkoła była nowoczesna, otwarta na świat i przyjazna uczniom. Przedstawiciele STO regularnie zabierają głos w sprawach ważnych dla polskiej szkoły, a stowarzyszenie konsultuje i opiniuje projekty aktów prawnych, dotyczących oświaty. STO wspiera także inicjatywy, które wzbogacają edukację dzieci, młodzieży i dorosłych.

Więcej informacji o Społecznym Towarzystwie Oświatowym znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia.

Przykładowe projekty STO: