Wolontariat

Wolontariat Dziewiątki

Jak co roku ogłosiliśmy nabór do Koła Wolontariatu w naszej szkole. I jak co roku – zgłosiło się dużo chętnych osób, by pomagać potrzebującym – ludziom i zwierzętom.

Mimo wszechobecnej pandemii i wielu obostrzeń, staramy się wspierać działania ogólnoszkolne. Zorganizowaliśmy zbiórkę darów na rzecz Schroniska św. Franciszka w Konstancinie, którym się opiekujemy od lat. Z grupą uczniów odwiedziliśmy panią Irenę i Jej pokaźne stadko podopiecznych – psów i kotów.

Dzielnie pomagaliśmy też przy organizacji obchodów 30-lecia naszej szkoły.

Chcecie wiedzieć, czym jeszcze się zajmujemy? Jakie mamy plany na obecny rok szkolny? Zapraszamy do obejrzenia filmu na ten temat. Przygotowały go samodzielnie nasze wolontariuszki – Gabrysia i Hania z klasy 5a.

 

Szkolne Koło Wolontariatu wraz z Opiekunkami

 

Zasady wpisywania na świadectwa działań w zakresie wolontariatu

 

  1.  Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działań na rzecz środowiska szkolnego.
  2. Uczeń, który chce otrzymać stosowny wpis na świadectwie, musi w ciągu lat nauki w klasach 4-8 zrealizować co najmniej 25 godzin wolontariatu (30 godzin lekcyjnych) lub pracy na rzecz środowiska szkolnego.
  3. Obowiązkiem wolontariusza jest samodzielne i aktywne poszukiwanie miejsca czy placówki, gdzie mógłby zaangażować się do pracy. Uczeń może również przedstawiać swoje pomysły na określone działania, które mogą być przeprowadzone w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu.
  4. Uczeń, który realizował działania wolontariatu poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w czerwcu. Zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki, pieczątkę, podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres,w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.
  5. Szkolnym Kołem Wolontariatu opiekują się panie: Monika Mizielińska i Monika Czajka. Przyznają punkty na podstawie obecności na zajęciach, w porozumieniu z wychowawcą, który informuje o tym swoich uczniów.