Co nas wyróżnia

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 9 STO

 • Jesteśmy jedną z najlepszych szkół podstawowych w Warszawie. Mieścimy się na Ursynowie przy ulicy Wiolinowej 6 oraz KEN 105/U4.
 • Działamy nieprzerwanie od września 1990 roku. Zapewniamy wysoki poziom nauczania – należymy do grona szkół, których uczniowie osiągali najlepsze wyniki ze sprawdzianu po klasie szóstej, z egzaminów ósmoklasisty oraz mamy wielu laureatów i finalistów w konkursach kuratoryjnych.
 • Jesteśmy szkołą niedużą i bezpieczną. Taką, w której wszyscy się znają i w której panuje miła, przyjazna atmosfera. W „Dziewiątce” dzieci uczą się w kameralnych, maksymalnie 19-osobowych klasach.
 • Mamy bardzo dobrą kadrę, nasi nauczyciele wciąż się kształcą i podnoszą swoje kwalifikacje. Z radością pracują z dziećmi. Realizujemy innowacyjne programy nauczania: ROD (Ruch – Odkrywanie – Działanie) oraz EPA (Edukacja po angielsku) w klasach 1-3 oraz autorski program nauczania informatyki w klasie 4.
 • Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w laptopy, tablice interaktywne, lekcje odbywają się przy wykorzystaniu pomocy multimedialnych. Na zajęciach wykorzystujemy iPady, klocki Lego i wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.
 • Nauczamy trzech języków obcych:
  • angielskiego – we wszystkich klasach w wymiarze 4 godzin tygodniowo, w klasie 4 – 5 godzin,
  • niemieckiego lub hiszpańskiego (do wyboru) – od klasy piątej 2 godziny tygodniowo
 • Nasi uczniowie biorą udział w wielu szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych. Jesteśmy dumni, bo wielu z nich zdobywa laury, medale i wyróżnienia.
 • Szkoła zapewnia wszystkim uczniom materiały plastyczne, które są wykorzystywane na lekcjach i zajęciach dodatkowych.
 • W ramach czesnego zapewniamy uczniom wiele ciekawych kółek zainteresowań, m.in. matematyczne, polonistyczne, dziennikarskie, informatyczne, języka angielskiego, sportowe, plastyczne.
 • W szkole prowadzone są również dodatkowe, odpłatne zajęcia, m.in.: native speaker z angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, joga, szachy, szkółka piłkarska, robotyka, taniec współczesny, gimnastyka korekcyjna.
 • Od klasy drugiej do czwartej uczniowie mają zapewnioną naukę pływania raz w tygodniu na basenie przy ulicy Koncertowej.
 • Współpracujemy ze Szkołą Japońską w Warszawie, organizujemy wspólne spotkania i uroczystości.
 • W „Dziewiątce” lekcje zaczynamy o godzinie 8.30, świetlica działa od godziny 7.30 do 18.00.
 • Chętnym zapewniamy obiady, płatne dodatkowo. Dzieci jedzą je pod opieką nauczycieli.
 • Czesne w naszej szkole płaci się przez 10 miesięcy w roku.

 

Misją Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest tworzenie i prowadzenie szkół, które dbają o nowoczesną edukację oraz harmonijną współpracę rodziców i nauczycieli opartą na wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu.

Nasz program wychowawczy oparty jest na partnerskim traktowaniu ucznia, poszanowaniu jego godności i wolności światopoglądowej, przy równoczesnym stawianiu mu wysokich wymagań.