dr Dorota Szykor-Plecińska

Pomaga i jest z nami co dwa tygodnie, we wtorki, w godzinach 10.00 – 12.00