Skład Zarządu SKT nr 20 STO

Samodzielne Koło Terenowe nr 20 STO jest jednostką terenową Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Posiada osobowość prawną, jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 9 STO.
Władzami Koła są: Walne Zebranie Członków Koła, które zwoływane jest co 3 lata, Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane na 3-letnią kadencję. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum raz w miesiącu.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej swoją pracę wykonują społecznie.

Skład Zarządu wybranego w dniu 25 lutego 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 20 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Katarzyna Tekiel – Zawadzka – Prezes
Marta Przygodzka – Wiceprezes
Andrzej Niedziela – Skarbnik
Karolina Karbownik – Sekretarz

Kontakt mailowy do Zarządu: zarzad@9sto.edu.pl