Skład Zarządu SKT nr 20 STO

Samodzielne Koło Terenowe nr 20 STO jest jednostką terenową Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Posiada osobowość prawną, jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 9 STO.
 
Władzami Koła są: Walne Zebranie Członków Koła, które zwoływane jest co 3 lata, Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane na 3-letnią kadencję. Posiedzenia Zarządu odbywają się minimum raz w miesiącu.
 
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej swoją pracę wykonują społecznie.
 

Skład Zarządu wybranego dniu 28 lutego 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zebraniu CzłonkóSamodzielnego KołTerenowego nr 20 Społecznego Towarzystwa wiatowego.

Katarzyna Tekiel – Zawadzka – Prezes
Marta Przygodzka – Wiceprezes
Roksana Malesa – Danieluk – Skarbnik
Joanna Gocławska – Mazur – Sekretarz

Kontakt mailowy do Zarządu: zarzad@9sto.edu.pl