Edukacja po angielsku

Edukacja po angielsku (EPA) to nowy pomysł w naszej szkole. Odbiorcami programu są uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy na dodatkowej godzinie języka angielskiego realizują materiał inny niż na zwykłych lekcjach. Celem tych zajęć jest przede wszystkim wykorzystanie języka angielskiego do rozwijania wiedzy ogólnej i umiejętności pozajęzykowych uczniów.

W czasie zajęć EPA nawiązujemy do bieżących tematów z edukacji wczesnoszkolnej, aktualnych wydarzeń w otaczającym nas świecie lub w przyrodzie, ale też wprowadzamy treści z tradycji i kultury krajów anglojęzycznych. Tematyka zajęć oraz formy ich prowadzenia są na bieżąco dostosowywane do aktualnych potrzeb i pomysłów. Założenie jest jednak takie, żeby zajęcia były urozmaicone i dostosowane do zainteresowań i umiejętności naszych uczniów. Motywem przewodnim jest szeroko pojęty CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli nauczanie innych przedmiotów po angielsku. Wszystko to jest prowadzone w wersji dla dzieci, z ruchem, piosenkami, doświadczeniami i obserwacjami, prowadzonymi przez uczniów, oraz z wykorzystaniem ich dotychczasowej wiedzy. W ramach zajęć korzystamy też z tych samych środków, z których korzystają dzieci anglojęzyczne: np. czytamy angielskie książki i oglądamy angielskie filmy czy teatrzyki dla dzieci.

Wybrane tematy przeprowadzonych zajęć:

·‘Spot Goes to School’ – pierwszoklasiści zapoznali się z interaktywną książeczką na temat pierwszego dnia w szkole, mogli porównać swoje doświadczenia z doświadczeniami sympatycznego angielskiego pieska.

·Matematyka po angielsku – trzecioklasiści rozwiązywali zadania z treścią, przeznaczone dla ich rówieśników z Wielkiej Brytanii. Choć nie było łatwo, jeśli chodzi o stronę językową, wspólnymi siłami daliśmy radę, a same obliczenia poszły już bez problemu.

·Jesień – uczniowie klas pierwszych omawiali zmiany, zachodzące jesienią, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkiego, co spada z drzew.

·Sprzątanie świata – uczniowie wszystkich klas segregowali górę śmieci, przy okazji uświadamiając sobie, z czego są zrobione, poznając ich angielskie nazwy, utrwalając zasady segregacji odpadów, ale też wymyślając nowe, ciekawe zastosowania dla tego, co zazwyczaj wyrzucamy.

·Rośliny – uczniowie klas drugich i trzecich omawiali części roślin, zastanawiali się, do czego można wykorzystać wybrane rośliny oraz jakie części poszczególnych roślin stosujemy do jedzenia i przetwarzania.

·Magnesy – pierwszoklasiści badali działanie magnesu na różnorodne przedmioty, czasem rzeczywistość okazywała się inna niż przewidywali.

·Proste rysunki – uczniowie wszystkich klas nauczyli się, jak w bardzo prosty sposób narysować popularne zwierzęta, a przy okazji przypomnieli nazwy zwierząt, części ciała, kolorów i kształtów.

·Dinozaury – jeden z ulubionych tematów dziecięcych. Uczniowie klas pierwszych czytali i omawiali książeczkę ‘Dinosaurs Love Underpants’. Uczniowie klas drugich i trzecich wnikali w gatunki dinozaurów, ich wygląd i życie.

·Mandala – drugoklasiści dowiedzieli się, do czego służy mandala, jakie są jej cechy charakterystyczne, a także sami tworzyli własne mandale z najróżniejszych materiałów.

·Zdrowe jedzenie – w nawiązaniu do ‘Tygodnia zdrowej żywności’ obchodzonego w naszej szkole, na zajęciach EPA również pojawił się ten temat. Uczniowie wszystkich klas doskonale radzili sobie z rozpoznawaniem zdrowych i niezdrowych produktów, potrafili uzasadnić, dlaczego coś uznajemy za zdrowe lub nie, a także ułożyć zdrowy posiłek.

·‘Snowman’ – uczniowie obejrzeli klasyczny film brytyjski na podstawie książki o tym samym tytule, wypowiedzieli się na temat jego treści i swoich odczuć.

·Wizyta u lekarza – po lekcjach edukacji wczesnoszkolnej na temat pracy lekarza, wizytę u lekarza odbyliśmy także na zajęciach EPA. Uczniowie w zależności od poziomu uczyli się piosenek, przeczytali książeczkę ‘Clifford Goes to the Doctor’, nazywali części ciała, udzielali prostych porad i odgrywali scenki.

·Pierwsza pomoc – uczniowie wszystkich klas przypomnieli i utrwalili sobie zasady pierwszej pomocy, nauczyli się, jak można zgłosić, że coś komuś dolega oraz jak pomóc w różnych sytuacjach.

·Pingwiny, Antarktyda – przy okazji omawiania lektury z języka polskiego, drugoklasiści również na zajęciach EPA omawiali (i wyśpiewali) te sympatyczne zwierzęta oraz ich środowisko życia.

·Zima – uczniowie wszystkich klas omawiali, co dzieje się w zimę, zarówno pod względem zjawisk przyrodniczych, jak i w życiu zwierząt.

·Muzyka – uczniowie przypomnieli lub poznali angielskie nazwy instrumentów muzycznych, rozpoznawali dźwięki wydawane przez poznane instrumenty, dzielili instrumenty na grupy.

·Obliczenia pieniężne – po tym, jak na edukacji wczesnoszkolnej trzecioklasiści przećwiczyli obliczenia pieniężne na złotówkach, na zajęciach EPA poszerzyli swoje umiejętności o posługiwanie się walutą brytyjską. Temat ten był wcześniej wprowadzany na lekcjach języka angielskiego, ale teraz mogliśmy pójść dalej i wykonywać bardziej skomplikowane działania, ćwicząc nie tylko angielski, ale też logiczne myślenie i umiejętności praktyczne.

·‘Pinocchio’ – pierwszoklasiści obejrzeli teatralną wersję znanej sobie bajki, ale też zaśpiewali i zatańczyli razem z aktorami.

·Alfabet – uczniowie wszystkich klas zajmowali się angielskim alfabetem, jedni zabawowo, inni na poważnie, począwszy od śpiewania, poprzez układanie liter i wyrazów czy ustawianie kolegów w odpowiedniej kolejności, tworzenie liter z własnego ciała, gry z literami, aż do samodzielnego rozwiązywania niełatwych zadań pisemnych.

·Symetria – trzecioklasiści, nawiązując do lekcji edukacji wczesnoszkolnej, bawili się symetrią po angielsku. Obejrzeli angielski filmik edukacyjny, rozpoznawali symetryczne kształty oraz rysowali linie symetrii podanych kształtów i liter, szukali symetrii w przyrodzie i architekturze, układali symetryczne wzory.

·Zimowe aktywności i bezpieczeństwo – we wszystkich klasach przed feriami zimowymi poruszyliśmy temat bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw.

·‘Little Red Hen’ z serii Big Books – uczniowie klas pierwszych słuchali, a następnie sami czytali / opowiadali historyjkę. Rozmawialiśmy też o tym, jaki morał z tej bajki wynika i co my zrobilibyśmy na miejscu bohaterów.

·Wiosna – wraz z nastaniem wiosny omówiliśmy, co dzieje się w szeroko pojętej przyrodzie. Informacji dostarczyły nam zarówno własne bieżące obserwacje, wspólnie przeczytane książeczki, jak i wiedza nabyta wcześniej.

Program EPA jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do potrzeb i sytuacji. Przy jego tworzeniu korzystamy z materiałów anglojęzycznych, często takich, które są przeznaczone dla dzieci anglojęzycznych, a nie dla dzieci uczących się języka angielskiego jako języka obcego. Tworzymy też własne materiały, tak, żeby uczniowie mogli z nich jak najwięcej skorzystać.

Uczniowie, wykorzystując na zajęciach EPA swoją wiedzę z innych przedmiotów i z życia, widzą związek języka angielskiego z innymi dziedzinami. Jest to też droga do uświadomienia sobie, że uczą się języka angielskiego po to, żeby go stosować do różnych celów i posługiwać się nim w różnych dziedzinach.