Samorząd uczniowski

W naszej szkole Samorząd Uczniowski składa się z przewodniczących samorządów klasowych.

Samorząd planuje nowe akcje oraz kontynuuje aktywności proponowane w poprzednich latach. Dzięki działalności SU uczniowie mają możliwość podejmowania inicjatyw dotyczących życia szkolnego, planowania imprez, konkursów i atrakcji, które ubarwiają szkolną codzienność i pozwalają na integrację uczniów z różnych klas, jak również uwrażliwiają uczniów na rozmaite kwestie, takie jak na przykład dbałość o zdrowie czy ochrona środowiska. Uczniowie regularnie spotykają się z opiekunami, omawiają pomysły, planują działania i realizują je. Samorząd współpracuje z wolontariatem szkolnym.

Opiekunami Samorządu są Panie: Agata Rybus i Joanna Dębowska.

W tym roku szkolnym Samorząd dotychczas podjął następujące działania:

1. Dzień zwierzaka – chętni uczniowie mogli podzielić się z innymi zdjęciami swoich zwierzaków.

2. Dzień Edukacji Narodowej – Przygotowanie i przeprowadzenie gry w Kahoot dotyczącej naszej szkoły i nauczycieli.