Samorząd uczniowski

W naszej szkole Samorząd Uczniowski składa się z przewodniczących samorządów klasowych.

Samorząd planuje nowe akcje oraz kontynuuje aktywności proponowane w poprzednich latach. Dzięki działalności SU uczniowie mają możliwość podejmowania inicjatyw dotyczących życia szkolnego, planowania imprez, konkursów i atrakcji, które ubarwiają szkolną codzienność i pozwalają na integrację uczniów z różnych klas, jak również uwrażliwiają uczniów na rozmaite kwestie, takie jak na przykład dbałość o zdrowie czy ochrona środowiska. Uczniowie regularnie spotykają się z opiekunami, omawiają pomysły, planują działania i realizują je. Samorząd współpracuje z wolontariatem szkolnym.

Opiekunami Samorządu są Panie: Agata Rybus i Joanna Dębowska.

Czym zajmował się Samorząd Uczniowski w roku 2022/2023?

  • Z okazji Dnia Zwierzaka zachęcaliśmy uczniów do podzielenia się zdjęciami swoich pupili – galerię zdjęć można było obejrzeć na profilu naszej szkoły na Facebooku.
  • Członkowie Samorządu przygotowali quizy w aplikacji Kahoot z okazji Dnia Nauczyciela oraz świąt Bożego Narodzeni
  • Świętowaliśmy Dzień Myszki Miki – chętni mogli odczytać kody QR i wykonać zadania sprawdzające wiedzę. 
  • Samorząd współorganizował szkolny konkurs „Mam Talent
  • Uczniowie klasy 8b wspierani przez opiekunów Samorządu przygotowali konkurs z lingwistyki matematycznej „Pypeć 
  • Przeprowadziliśmy Turniej Cymbergaja dla klas 3-5.
  • Zorganizowaliśmy Turniej Piłkarzyków dla klas 6-8.
  • Przez cały rok szkolny prowadziliśmy konkurs „Koszulka Dziewiątki”.