Samorząd uczniowski

W roku szkolnym 2019/2020 Samorząd Uczniowski realizował nowe akcje oraz kontynuował aktywności proponowane w poprzednich latach. Uczniowie regularnie spotykali się z opiekunami – omawiali pomysły, planowali działania i realizowali je. Samorząd współpracował z wolontariatem szkolnym.

Uczniowie wykonali następujące działania:

  • zorganizowanie jesiennego kiermaszu ekologicznego oraz loterii, których celem była zbiórka pieniędzy na kosze do segregacji śmieci. Zakupienie koszy oraz zorganizowanie apelu z edukacyjną prezentacją tłumaczącą, dlaczego i jak segregować odpady;
  • przeprowadzenie wraz z Panem Maciejem Małagockim młodzieżowych wyborów „Młodzi Głosują” przed wyborami parlamentarnymi,
  • zorganizowanie turnieju cymbergaja dla klas 3-5,
  • przygotowanie i poprowadzenie szkolnego quizu „Świąteczny Kahoot” sprawdzającego wiedzę na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia na świecie,
  • poinformowanie uczniów o panującej suszy i zachęcenie do zrobienia poidełek dla ptaków i owadów,
  • kontynuacja szkolnych akcji „Koszulka Dziewiątki” i „Czyści Rekordziści”.

Prace Samorządu koordynują Panie: Agata Rybus – Grużdź i Joanna Dębowska.