Aktualności

Główne kierunki rozwoju i działalności naszego Koła na 3 lata uchwalone na Walnym Zebraniu Członków SKT nr 20 STO w dniu 28 lutego 2022 r.

  • Umacnianie marki „Dziewiątki” m.in. poprzez ciągłe szukanie i wprowadzanie innowacji wyróżniających jej ofertę na rynku edukacyjnym oraz dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty na tle innych szkół;
  • Przedłużenie umowy najmu na dotychczasowe lokalizacje na okres 10 lat
  • Utrzymanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego
  • Utrzymanie społecznego charakteru szkoły poprzez m.in pozyskanie nowych członków Koła.

Główne kierunki rozwoju i działalności naszego Koła na 3 lata uchwalone na Walnym Zebraniu Członków SKT nr 20 STO w dniu 25 lutego 2019 r.

1. Umacnianie marki „Dziewiątki ”m.in. poprzez ciągłe szukanie i wprowadzanie innowacji wyróżniających jej ofertę na rynku edukacyjnym oraz dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty na tle innych szkół.

2. Podjęcie i wdrożenie strategicznej decyzji dotyczącej siedziby Szkoły tj. znalezienie nowej lokalizacji lub przedłużenie najmu obecnych lokali, lub wykupienie budynku głównego od Spółdzielni.

3. Znalezienie równowagi pomiędzy wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrostem stawki czesnego w celu zachowania stabilności finansowej Szkoły oraz stabilności zespołu nauczycielskiego.

4. Godne obchody 30-lecia Szkoły.

5. Utrzymanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

W dniu 25 lutego 2019 r. o godzinie 18.30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 STO przy ul. Wiolinowej 6 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 20 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Na zebraniu wybrano nowy Zarząd Koła, który ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu w dniu 25 lutego 2019 r.

W skład Zarządu nowej kadencji wchodzą:

Katarzyna Tekiel – Zawadzka- Prezes
Andrzej Niedziela– Wiceprezes
Paweł Włudyga- Skarbnik
Karolina Karbownik – Sekretarz
Marta Przygodzka– Członek Zarządu
 

Walne Zebranie Członków Koła powołało również nową Komisję Rewizyjną. W jej skład wchodzą:

Tomasz Krawczyk -Przewodniczący
Beata Merlewska-Budzik- Sekretarz
Marcin Żuk – Członek Komisji