Kalendarz roku szkolnego 2023/24

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.4 września 2023 r.
Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (środa).1 listopada 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek).10 listopada 2023 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek).22 grudnia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna.23 – 31 grudnia 2023 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek).2 stycznia 2024 r.
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach 4-8 i ocen opisowych w klasach 1-3.20 grudnia 2023 r.
Rada klasyfikacyjna i zatwierdzenie ocen (środa).10 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe.15 – 27 stycznia 2024 r.
Początek II półrocza.1 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna.28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (poniedziałek).29 kwietnia 2024 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek).30 kwietnia 2024 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (środa).1 maja 2024 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czwartek).2 maja 2024 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek).3 maja 2024 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek) – egzamin ósmoklasisty.14 maja 2024 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (środa) – egzamin ósmoklasisty.15 maja 2024 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czwartek) – egzamin ósmoklasisty.16 maja 2024 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Boże Ciało - czwartek).30 maja 2024 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek)31 maja 2024 r.
Zielona szkoła klas 1-7.10 – 14 czerwca 2024 r.
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach 4-8 i ocen opisowych w klasach 1-3.27 maja 2024 r.
Rada klasyfikacyjna i zatwierdzenie ocen rocznych (poniedziałek).17 czerwca 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.21 czerwca 2024 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminów ósmoklasisty i wydawania zaświadczeń.3 lipca 2024 r.