W naszej szkole nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują innowacyjny program „ROD” Ruch – Odkrywanie – Działanie

Program został napisany przez nauczycieli naszej szkoły, na bieżąco jest monitorowany i poddawany ewaluacji.

ROD to program innowacyjny przeznaczony dla uczniów pierwszego etapu kształcenia, ma za zadanie wspieranie realizacji programu obowiązkowego i jest jego rozszerzeniem. Został podzielony na trzy działy: „Uczenie przez ruch”, „Uczenie przez odkrywanie” i „Uczenie przez działanie”, które wynikają z naturalnego rozwoju ruchowego i intelektualnego dziecka, a co za tym idzie – jego potrzeb i możliwości.

Klasa 1 – RUCH

Rozwój ruchowy ma ogromny wpływ na jakość nabywania umiejętności szkolnych przez dzieci. Zaproponowane aktywności ruchowe mają na celu pogłębianie u naszych uczniów świadomości własnego ciała, rozwijania zaufania do siebie, budowania poczucia bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego, a także komunikacji pozawerbalnej. Uczenie przez ruch ma na celu harmonizowanie i wspieranie wszystkich funkcji psychomotorycznych.

Klasa 2 – ODKRYWANIE

Odkrywanie daje uczniom okazję do zgłębiania fascynującego świata przyrody. Ma na celu rozbudzanie i zaspokajanie naturalnej ciekawości świata poprzez zabawy i eksperymenty badawcze. Doświadczając i eksperymentując, uczniowie mają możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Taka forma uczenia się stanowi fundament wielokierunkowego rozwoju dziecka – rozwija umiejętność krytycznego myślenia, porównywania, wnioskowania, uogólniania i myślenia przyczynowo-skutkowego.

Klasa 3 –DZIAŁANIE

Klasa trzecia to wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Trzecioklasiści to mali detektywi na tropie wiedzy, poszukiwacze różnych sposobów i dróg prowadzących do rozwiązań i odpowiedzi. Uczniowie uczą się twórczego rozwiązywania problemów, szukania nietypowych rozwiązań. Na zajęciach pojawiają się fragmenty popularnych powieści detektywistycznych dla dzieci i młodzieży – z nimi związane są zadania i łamigłówki. Uczenie przez działanie ma na celu rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie technik rachunkowych oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej.

Program ROD to odpowiedź na potrzeby i możliwości naszych uczniów, którym chcemy pokazać, że uczenie się może być źródłem radości i… niekończącą się podróżą!

Autorki programu: Magdalena Brudzińska, Marta Brus-Łapińska, Katarzyna Młodożeniec