Członkostwo w STO

Składki członkowskie należy przelewać na konto:

Samodzielne Koło Terenowe STO nr 20
ul. Wiolinowa 6
02-785 Warszawa

nr konta: 54 1240 6250 1111 0010 5554 8374

Z opisem: imię i nazwisko, składka członkowska za rok ….
Kwota składki na rok 2021/2022 – 58 zł.