Członkostwo w STO

Składki członkowskie należy przelewać na konto:

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
nr konta: 63 1090 1014 0000 0001 5186 6849

W tytule przelewu prosimy wpisać numer koła, imię, nazwisko oraz czego dotyczy płatność  SKT nr 20, opłata za składkę członkowską 2023/24

Kwota składki na rok 2023/2024 – 74 zł.

Zgodnie z Art.63 ust.1 Statutu STO roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku.