Podręczniki

PRZEDMIOTTYTUŁ PODRĘCZNIKAAUTORWYDAWNICTWO
Edukacja wczesnoszkolnaLokomotywa 1.
Elementarz.
Podręcznik. Część 1 i 2
Lokomotywa 1.
Matematyka Podręcznik.
Praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej (M. Dobrowolska, I. Kulis,K. Królikowska-Czarnota, M. Pasternak, K. Rymar, B. Szczawińska)
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, A. Szulc
GWO
Język angielski“Incredible English 2nd edition 1”
Class Book & Activity Book
S. Philips, K. Grainiger, M. MorganOxford
PRZEDMIOTTYTUŁ PODRĘCZNIKAAUTORWYDAWNICTWO
Edukacja wczesnoszkolnaWielka przygoda kl. 2
Podręcznik - Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna część 1 i 2
Ćwiczenia część 1-4

Matematyka - Edukacja matematyczna część 1 i 2
Ćwiczenia część 1-4
E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk (edukacja polonistyczna i społeczna), J.Winiecka-Nowak (edukacja przyrodnicza)K. Sawicka, E. Swoboda
Nowa Era
Język angielski“Incredible English 2nd edition 2"
Class Book & Activity Book
S. Philips, K. Grainiger, M. MorganOxford
PRZEDMIOTTYTUŁ PODRĘCZNIKAAUTORWYDAWNICTWO
Edukacja wczesnoszkolnaLokomotywa 3. Czytam i poznaję świat. Podręcznik. Część 1 i 2
Lokomotywa 3. Matematyka, Podręcznik
red. M. Dobrowolska
M. Dobrowolska, Agnieszka Szulc
GWO
Język angielski“Incredible English 2nd edition 3”
Class Book & Activity Book
S. Philips, K. Grainiger, M. MorganOxford
PRZEDMIOTTYTUŁ PODRĘCZNIKAAUTORWYDAWNICTWO
Język polski„Jutro pójdę w świat 4. Język polski” Podręcznik


„Język polski 4. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej” Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2
H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

D. Chwastniewska, D. Różek,
A. Gorzałczyńska - Mróz,
M. Szulc, A. Piechnik- Kaszuba

WSiP


GWO
Matematyka„Matematyka z plusem 4” - Podręcznik nowość

„Matematyka z plusem 4” -Liczby naturalne (wersja A), Zeszyt ćwiczeń

„Matematyka z plusem 4” Geometria (wersja A) Zeszyt ćwiczeń

„Matematyka z plusem 4” Ułamki (wersja A) Zeszyt ćwiczeń

„Matematyka z plusem 4” Zbiór zadań

M. Dobrowolska

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

P. Zarzycki


M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki


K. Zarzycka, P. Zarzycki
GWO
Historia„Wczoraj i dziś”
Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

„Wczoraj i dziś”
Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch
G. Wojciechowski


T. Maćkowski, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch


Nowa Era
Przyroda„Przyroda”
Podręcznik Klasa 4.

„Przyroda”
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4.
E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta,
E. Laskowska, A. Melson

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta,
E. Laskowska, A. Melson
WSiP
Język angielski„Give Me Five! 4”
Książka ucznia + kod dostępu do Cyfrowej Książki ucznia w Student App + aplikacja NAVIO.

Give Me Five! 4”
Zeszyt ćwiczeń + kod dostępu do Cyfrowego Zeszytu ćwiczeń w Student App.
D. Shaw, J. Ramsden, R.SvedD. Shaw, J.Ramsden
Macmillan
Muzyka„Lekcja muzyki”
Podręcznik do muzyki dla klasy 4.
(Nowa edycja 2020-2022)
M. Gromek, G. KilbachNowa Era
Informatyka"Lubię to" Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.M. KęskaNowa Era
Technika"Bądź bezpieczny na drodze" Karta rowerowa. Klasy 4-6B. Bogacka-Osińska, D. ŁazuchiewiczWSiP
PRZEDMIOTTYTUŁ PODRĘCZNIKAAUTORWYDAWNICTWO
Język polski„Jutro pójdę w świat 5. Język polski” Podręcznik

„Język polski 5. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej”
Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2
H. Dobrowolska, U. Dobrowolska


D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc


WSiP


GWO
Matematyka„Matematyka z plusem 5” - Podręcznik„Matematyka z plusem 5” - Liczby naturalne i ułamki zwykłe. (wersja A), Zeszyt ćwiczeń

„Matematyka z plusem 5” Ułamki dziesiętne i liczby całkowite. (wersja A) Zeszyt ćwiczeń

„Matematyka z plusem 5” Geometria (wersja A) Zeszyt ćwiczeń

„Matematyka z plusem 5” Zbiór zadań
M. Dobrowolska,
M. Karpiński,
P. Zarzycki, M. Jucewicz

Z. Bolałek, M. Dobrowolska,
A. Mysior, S. Wojtan


Z. Bolałek, M. Dobrowolska,
A. Mysior, S. Wojtan


M. Dobrowolska, A. Mysior,
P. Zarzycki

K. Zarzycka, P. Zarzycki
GWO
Historia„Wczoraj i dziś. Klasa 5”
Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

„Wczoraj i dziś. Klasa 5”
Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

G. WojciechowskiB. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch
Nowa Era
Biologia„Biologia”
Podręcznik. Klasa 5.

„Biologia”
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5.
E. Jastrzębska, E. Kłos,
W. Kofta, E. Pyłka-Gutowska

E. Jastrzębska, E. Kłos,
W. Kofta, E. Pyłka-Gutowska
WSiP
Geografia”Geografia”
Podręcznik. Klasa 5.

„Geografia”
Zeszyt ćwiczeń kl. 5.

„Polska, kontynenty, świat”
Atlas geograficzny dla uczniów klas 5‒8 szkoły podstawowej.
Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz

M.Borzyńska, M. Smoręda,
I. Szewczyk

Praca zbiorowa
WSiP

Nowa Era
Język angielski„Give Me Five! 5”
Książka ucznia + kod dostępu do Cyfrowej Książki ucznia w Student App + aplikacja NAVIO.

Give Me Five! 5”
Zeszyt ćwiczeń + kod dostępu do Cyfrowego Zeszytu ćwiczeń w Student App.
D. Shaw, R.SvedD. Shaw, R.Sved
Macmillian
Język niemiecki„Punkt 4”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

„Punkt 5”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
A. PotapowiczWSiP
Język hiszpański„Clan 7” Poziom 1
Podręcznik i ćwiczenia.
M. Gomez CastroEdinumen
Informatyka„Lubię to!”
Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej
M. KęskaNowa Era
Muzyka“Lekcja muzyki 5”
Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej
M. Gromek, G. KilbachNowa Era
PRZEDMIOTTYTUŁ PODRĘCZNIKAAUTORWYDAWNICTWO
Język polski„Jutro pójdę w świat 6. Język polski” Podręcznik

„Język polski 6. Nauka o języku do nowej szkoły podstawowej”
Zeszyt ćwiczeń. Części 1 i 2
H. Dobrowolska, U. Dobrowolska

P. Borys, A. Halasz


WSiP


GWO
Matematyka„Matematyka z plusem 6”
Podręcznik na rok szkolny 2022/2023


„Matematyka z plusem 6”
Ćwiczenia. Liczby i wyrażenia algebraiczne Część 1. Wersja A. 2022/2023

„Matematyka z plusem 6”
Ćwiczenia. Geometria. Wersja A. 2022/2023

„Matematyka z plusem 6”
Ćwiczenia. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 2. Wersja A. 2022/2023

„Matematyka z plusem 6” Zbiór zadań
M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
M. Karpiński, P. Zarzycki

Z. Bolałek, M. Dobrowolska,
A. Mysior, S. Wojtan


M. Dobrowolska, A. Mysior,
P. Zarzycki

Z. Bolałek, M. Dobrowolska,
A. Mysior, S. Wojtan


K. Zarzycka, P. Zarzycki
GWO
Historia„Wczoraj i dziś. Klasa 6”
Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

„Wczoraj i dziś. Klasa 6”
Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

A. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch,
G. Wojciechowski


B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch
Nowa Era
Biologia„Puls życia” Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 6.M. Fiałkowska-Kołek, S. Gębica, A. SiwikNowa Era
Geografia„Planeta Nowa”
Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

„Planeta Nowa”
Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

„Polska, kontynenty, świat”
Atlas geograficzny dla uczniów klas 5‒8 szkoły podstawowej.
UWAGA Zakup atlasu tylko w przypadku braku
T. Rachwał, R. Malarz, D. SzczypińskiK. Skomoroko


Praca zbiorowa
Nowa Era
Język angielski„Give Me Five! 6”
Książka ucznia + kod dostępu do Cyfrowej Książki ucznia w Student App + aplikacja NAVIO.

Give Me Five! 6”
Zeszyt ćwiczeń + kod dostępu do Cyfrowego Zeszytu ćwiczeń w Student App.
R. Sved, D. ShawD. Shaw, R.Sved
Macmillian
Język niemiecki„Punkt 6”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
A. PotapowiczWSiP
Język hiszpański„Clan 7” Poziom 2
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
M. Gomez CastroEdinumen
Informatyka„Lubię to!”
Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
M. KęskaNowa Era
Muzyka„Lekcja muzyki 6”
Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
M. Gromek, G. KilbachNowa Era
PRZEDMIOTTYTUŁ PODRĘCZNIKAAUTORWYDAWNICTWO
Język polski„Myśli i słowa 7” Język polski. Podręcznik.

„Gramatyka i stylistyka 7” Język polski. Zeszyt ćwiczeń.
E. Nowak, J. Gaweł

Z. Czarniecka-Rodzik
WSiP
Matematyka„Matematyka z plusem 7”
Podręcznik

„Matematyka z plusem 7”
Zbiór zadań
M. Dobrowolska


M. Braun, J. Lech, M. Pisarski
GWO
Historia„Wczoraj i dziś. Klasa 7”
Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

„Wczoraj i dziś. Klasa 7”
Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,
J. Kłaczkow


E. Fuks, I. Janicka, K. Panimasz
Nowa Era
Biologia„Biologia”
Podręcznik Klasa 7.

„Biologia”
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 7.
E. Jastrzębska, E. Pyłka-Gutowska,


E. Kłos, Wawrzyniec Kofta,
A. Michalik
WSiP
Geografia„Geografia”
Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7.

„Geografia”
Zeszyt ćwiczeń. Klasa 7.

„Polska, kontynenty, świat”
Atlas geograficzny dla uczniów klas 5‒8 szkoły podstawowej.
UWAGA: Zakup atlasu tylko w przypadku braku
A.Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz

A.Głowacz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz,A. Lechowicz,

Praca zbiorowa
WSiP

Nowa Era
Język angielski„Smash 3”
Książka ucznia, zeszyt ćwiczeń
(kontynuacja z klasy 6)

Repetytorium dla szkoły podstawowej. Edycja jednotomowa.
Podręcznik z kodem do eDesk.

Repetytorium dla szkoły podstawowej. Edycja jednotomowa
Zeszyt ćwiczeń z kodem do eDesk.
M. Crawford, J. ChapmanA. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka, R. Cowen, R. Ranus


A. Lewicka, R. Cowen, A. Tkacz, A. Bandis, R. Ranus
MacmillianPearson
Język niemiecki„Kompass Team 2”
Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8

„Kompass Team 2”
Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klas 7-8
E. Reymont A. Sibiga
M. Jezierska-Wiejak
PWN
Język hiszpański„Clan 7” Poziom 3
Podręcznik i ćwiczenia.
I.Gado, M. Garrido, P. ValeroEdinumen
Fizyka„Spotkania z fizyką 7”
Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Edycja 2023-2025.

„Spotkania z fizyką 7”
Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska


B. Piotrowski
Nowa Era
Chemia“Chemia Nowej Ery NEON 7. Nowość! Edycja 2023–2025”.

“Chemia w zadaniach i przykładach NEON. Nowość! Edycja 2023-2025”.
J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, T. Kulawik
Nowa Era
MuzykaLekcja muzyki 7”
Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
(Nowa edycja 2020-2022)
M. Gromek, G. KilbachNowa Era
Informatyka„Lubię to!”
Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
G. KobaNowa Era
PRZEDMIOTTYTUŁ PODRĘCZNIKAAUTORWYDAWNICTWO
Język polski„Gramatyka i stylistyka 8.
Język polski”
Zeszyt ćwiczeń

Teraz egzamin ósmoklasisty.
Język polski
Repetytorium
Z. Czarniecka - RodzikJ. Grzechowska, N. Grzybowska,
A. Cisowska, J. Kuchta,
M. Dembińska
WSiPNowa Era
Matematyka„Matematyka z plusem 8”
Podręcznik

„Matematyka z plusem 8”
Zbiór zadań

Repetytorium -Teraz egzamin ósmoklasisty

Arkusze egzaminacyjne -Teraz egzamin ósmoklasisty
M. Dobrowolska


M. Braun, J. Lech, M. Pisarski


I. Janowicz


J. Janowicz
GWO
Nowa Era
Historia„Wczoraj i dziś. Klasa 8”
Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

„Wczoraj i dziś. Klasa 8”
Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

R. Śniegocki, A; ZielińskaK. Jurek, K. Panimasz,
E. Paprocka
Nowa Era
Biologia„Puls życia. Klasa 8” Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.J. Holeczek,
B. Januszewska-Hasiec
Nowa Era
Geografia„Planeta Nowa”
Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

„Planeta Nowa”
Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

„Polska, kontynenty, świat”
Atlas geograficzny dla uczniów klas 5‒8 szkoły podstawowej.
UWAGA: Zakup atlasu tylko w przypadku braku
T. Rachwał, D. SzczypińskiR. PrzybyłPraca zbiorowa
Nowa Era
Język angielskiRepetytorium dla szkoły podstawowej. Edycja jednotomowa.
Podręcznik z kodem do eDesk.

Repetytorium dla szkoły podstawowej. Edycja jednotomowa
Zeszyt ćwiczeń z kodem do eDesk.

KONTYNUACJA Z KL. 7
A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka, R. Cowen, R. RanusA. Lewicka, R. Cowen, A. Tkacz, A. Bandis, R. Ranus
Pearson
Język niemiecki„Kompass Team 3”
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego
E. Reymont A. Sibiga
M. Jezierska-Wiejak
PWN
Język hiszpański„Descubre 2”
Podręcznik
M. Wawrzyniak-Spychała, X.Pascual Lopez, A. Dudziak-SzukałaDraco
Fizyka„Spotkania z fizyką 8”
Podręcznik

„Spotkania z fizyką 8”
Zeszyt ćwiczeń
G. Francuz-Ornat, T. Kulawik,
M. Nowotny – Różańska

B. Piotrowski
Nowa Era
Chemia„Chemia Nowej Ery”
Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej.
J. Kulawik, T. Kulawik,
M. Litwin
Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie„Dziś i jutro”
Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej
I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. MaćkowskiNowa Era
Informatyka„Lubię to!”
Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej
G. KobaNowa Era
Edukacja dla bezpieczeństwaEdukacja dla bezpieczeństwaB. Breitkopf, D. CzyżowWSiP