Projekt podróże

Projekt Podróże to zajęcia autorskie pani Marty Szczepłek, nauczycielki angielskiego w naszej szkole, ale i przewodnika PTTK. Odbywają się od 2018 roku na poziomie klas szóstych. Są to zajęcia, które mają pokazywać piękno Polski i uzupełniać wiadomości zdobyte na lekcjach geografii, historii czy biologii, a na ich formę i treść wpływ mają uczniowie. Na zasadzie pracy projektowej przygotowują prezentacje dotyczące atrakcji turystycznych Polski pod różnym kątem, np. historycznym lub przyrodniczym. W toku dyskusji lub głosowania wybierają miejsca, które chcieliby zobaczyć na żywo, a następnie przygotowują plan takich wycieczek i sami wcielają się w role przewodników. Głównym narzędziem pracy na lekcjach są szkolne iPady. Zajęcia dają też możliwość integracji grupy, która musi wspólnie przygotowywać takie zadania jak zaplanowanie akcji promocyjnej miejsca turystycznego lub dokładnego kosztorysu wyjazdu weekendowego do wylosowanego miejsca w Polsce.

Celem zajęć jest również przedstawienie uczniom różnych form turystyki. Uczniowie mają też okazję poznać narzędzia, które mogą wykorzystać w życiu prywatnym. Poznają portale, strony internetowe, aplikacje, organizacje turystyczne i ich ofertę oraz znaną na całym świecie grę terenową geocaching.

Projekt daje też możliwość realizacji programu „Varsavianistyczna szkoła” – w praktyce najłatwiej nam zorganizować wycieczki po najbliższej okolicy, która często okazuje się zupełnie nowa dla naszych uczniów.