Nauczyciele

Monika Mizielińska
plastyka, technika
Marlena Młynarczyk-Primak
język polski
Nina Prusak
nauczyciel wspomagający
Maria Pstrągowska
język angielski
Magdalena Raczyńska
edukacja wczesnoszkolna
Monika Stawiska
matematyka
Kamil Reniec
wychowanie fizyczne
Agnieszka Szpond-Franczyk
język angielski
Marta Szczepłek
język angielski (urlop)