Nauczyciele

Marta Szczepłek
język angielski (urlop)
Małgorzata Walczak-Iwanowska
Dyrektor, język polski
Tomasz Wasiak
informatyka
Kinga Zychowicz
edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Falkowska
edukacja wczesnoszkolna, etyka, koordynatorka klas 1-3
Marlena Gwardecka
nauczyciel wspomagający
Agnieszka Hryciuk
matematyka
Katarzyna Kakietek
matematyka, fizyka
Izabela Kapciak
edukacja wczesnoszkolna