Maria Pstrągowska

Język angielski towarzyszy mi niemal przez całe życie. Już kiedy byłam małą dziewczynką, mama czytała mi książki i puszczała piosenki w tym języku.

W efekcie skończyłam studia na kierunkach: edukacja początkowa i wczesne nauczanie języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologię angielską na Uniwersytecie SWPS. Na studiach pracowałam w szkole językowej, a później kontynuowałam tę pracę w szkołach podstawowych. W pracy z dziećmi wykorzystuję dużo ruchu, gier i zabaw, co sprawia, że na lekcjach nie ma nudy.

Po pracy jeżdżę na rowerze, zatapiam się w lekturze dobrej książki, siadam przy maszynie do szycia i bawię się z moim synkiem.