W związku z sytuacją epidemiologiczną rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 1.09 w salach lekcyjnych – uczniowie klas 2-8 spotkają się tylko z wychowawcami według następującego harmonogramu:

Szkoła przy ul. KEN 105

Klasy 2a, 2b – 8.30

Szkoła przy ul. Wiolinowej 6

Klasy 5a, 5b – 9.00
Klasy 3a, 3b – 9.30
Klasy 6a, 6b – 10.00
Klasy 4a, 4b – 10.30
Klasy 7a, 7b – 11.00
Klasy 8a, 8b – 11.30

Bardzo prosimy, aby do szkoły wchodzili tylko uczniowie i udawali się bezpośrednio do swojej sali lekcyjnej.

Zebrania z rodzicami klas 2-8 odbędą się 2 września w formie online – wychowawcy poinformują rodziców o godzinie spotkania i platformie, z której będą korzystali.

Uczniów klas 1 zapraszamy do szkoły przy ulicy KEN 105/ U4 w dniu 1.09 razem z rodzicami:

Klasa 1b – godzina 9.30
Klasa 1a – godzina 11.30

Najpierw odbędzie się spotkanie dzieci z wychowawcą, następnie uczniowie wezmą udział w zabawach integracyjnych, a rodzice w tym czasie będą uczestniczyli w zebraniu klasowym, podczas którego otrzymają wszystkie niezbędne informacje oraz loginy i hasła do dziennika.

Organizacja pracy szkoły

Zgodnie z rozporządzeniem MEN szkoła od dnia 1.09 prowadzi działalność stacjonarną. Przygotowywane są procedury dotyczące bezpieczeństwa. W szkole zapewnione są środki czystości, środki do dezynfekcji. Przygotowany jest plan lekcji stacjonarnych i plan lekcji online (jeśli zaistnieje potrzeba przejścia na zdalną edukację w wariancie B lub C).

Wszystkie procedury bezpieczeństwa i informacje dotyczące organizacji roku szkolnego będą przekazywane rodzicom na bieżąco przez dziennik elektroniczny Librus.