Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 1.09 w salach lekcyjnych – uczniowie klas 2-8 spotkają się tylko z wychowawcami według następującego harmonogramu:

Szkoła przy ul. KEN 105

Klasy 2a, 2b – 8.30

Szkoła przy ul. Wiolinowej 6

Klasy 3-5 – godzina 9.00 (oprócz klasy 3b i 5b – godz.11.00)

Klasy 6-8 – godzina 10.00

Bardzo prosimy, aby do szkoły wchodzili tylko uczniowie i udawali się bezpośrednio do swojej sali lekcyjnej.

Zebrania z rodzicami klas 2-8 odbędą się 2 września. W klasach, w których jest nowy wychowawca spotkania będą w szkole, w pozostałych klasach – w formie online – wychowawcy poinformują rodziców o godzinie spotkania i platformie, z której będą korzystali.

Uczniów klas 1 zapraszamy do szkoły przy ulicy KEN 105/ U4 w dniu 1.09 razem z jednym z rodziców:

Klasa 1a – godzina 9.30

Klasa 1b – godzina 11.30

Najpierw odbędzie się spotkanie dzieci z wychowawcą, następnie uczniowie wezmą udział w zabawach integracyjnych, a rodzice w tym czasie będą uczestniczyli w zebraniu klasowym, podczas którego otrzymają wszystkie niezbędne informacje oraz loginy i hasła do dziennika Librus.