Podaruj szkole 1% podatku

Wpłać 1% swojego podatku na rzecz:
Samodzielnego Koła Terenowego nr 20 STO
KRS
 – 0000108089