Redakcja „STOkrotki” przedstawia najnowszy numer szkolnej gazetki.

Życzymy miłej lektury!