Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca do klas 1-8 odbywać będzie się w miarę wolnych miejsc.
Zainteresowanych rodziców kandydatów prosimy o wypełnienie: “Karty zapisu kandydata” i “Ankiety dla rodziców” oraz przesłanie tych dokumentów na adres: sekretariat@9sto.edu.pl

Skontaktujemy się z kandydatami i zaprosimy na spotkanie, jeśli tylko będziemy mieli miejsca w poszczególnych klasach.

 

Karta zapisu kandydata do Szkoły Podstawowej nr 9 STO

Ankieta dla rodziców/opiekunów

Regulamin rekrutacji uzupelniajacej