Świetlica

Jak funkcjonuje świetlica „Dziewiątki”

Założeniem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom opieki po zajęciach lekcyjnych w miłej, swobodnej i przyjaznej atmosferze. Zajęcia w naszej świetlicy są tak zaplanowane, aby uczeń miał możliwość wyboru formy spędzenia czasu wolnego. Działalność świetlicy szkolnej realizowana jest w oparciu o roczny plan pracy, który skorelowany jest ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym.


Nasi nauczyciele-wychowawcy w świetlicy to:

Ewa Cwalińska-Ciereszko – kierownik świetlicy szkolnej, pielęgniarka
Leokadia Szymańska – wychowawca
Marzena Fornalik – wychowawca
Anna Wojciechowska  – wychowawca
Izabela Kapciak – wychowawca
Halina Wnuk – wychowawca
Robert Kotowski – wychowawca 

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej:

13.00 – 13.20 – obiad, zbiórka w świetlicy szkolnej.
13.20 – 14.00 – koła zainteresowań, spacer, gry i zabawy na świeżym powietrzu.
14.10 – 15.00 – koła zainteresowań, spacer, gry i zabawy na świeżym powietrzu.
15.00 – 16.00 – koła zainteresowań, odrabianie lekcji.
16.00 – 18.00 – zajęcia programowe wg planu pracy świetlicy.

Plan pracy świetlicy szkolnej.