Klasy 2 i 3 miały możliwość wzięcia udziału w wirtualnym spotkaniu z edukatorami Zachęty na wystawie Co dwie sztuki to nie jedna oraz na warsztatach wokół prac z kolekcji. Sztuka może być świetnym narzędziem do wyrażania swoich poglądów i emocji, a w trudnym okresie odosobnienia pozwala podtrzymać więzi społeczne.

Klasy 2 brały udział w warsztatach: Jak sztuka może zmienić życie? Na podstawie prac Cecylii Malik, artystki – aktywistki i Olafa Brzeskiego dzieci mogły przekonać się, że sztuka  walczy o przyrodę, jest ekologiczna, przemawiająca i zmieniająca rzeczywistość. Dzieci w grupach zastanawiały się nad problemami ekologicznymi współczesnego świata i tworzyły plakaty.

Klasy 3 uczestniczyły w zajęciach: Bohaterowie niestworzonych światów. Uczniowie na wystawie mieli okazję zobaczyć stwory, które artyści tworzyli wraz ze swoimi dziećmi. Po obejrzeniu tkaniny Moniki Drożyńskiej i jej syna Tymona pt. Stworzenie świata, uczniowie wykonali swoją wymyśloną postać, a skończone dzieła pokazali do kamerki – na ekranie w formie mozaiki pokazała się nasza własna wersja Stworzenia Świata.

To było bardzo ciekawe doświadczenie.

Monika Mizielińska