Dyrektor

Małgorzata Walczak-Iwanowska
Dyrektor, język polski