Programy innowacyjne

W SP nr 9 STO realizujemy innowacyjne, autorskie programy nauczania, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów i podnoszą efektywność kształcenia.

ROD

W naszej szkole nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują innowacyjny program „ROD” Ruch – Odkrywanie – Działanie

Program został napisany przez nauczycieli naszej szkoły, na bieżąco jest monitorowany i poddawany ewaluacji.

ROD to program innowacyjny przeznaczony dla uczniów pierwszego etapu kształcenia, ma za zadanie wspieranie realizacji programu obowiązkowego i jest jego rozszerzeniem. Został podzielony na trzy działy: „Uczenie przez ruch”, „Uczenie przez odkrywanie” i „Uczenie przez działanie”, które wynikają z naturalnego rozwoju ruchowego i intelektualnego dziecka, a co za tym idzie – jego potrzeb i możliwości.

Klasa 1 – RUCH

Rozwój ruchowy ma ogromny wpływ na jakość nabywania umiejętności szkolnych przez dzieci. Zaproponowane aktywności ruchowe mają na celu pogłębianie u naszych uczniów świadomości własnego ciała, rozwijania zaufania do siebie, budowania poczucia bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego, a także komunikacji pozawerbalnej. Uczenie przez ruch ma na celu harmonizowanie i wspieranie wszystkich funkcji psychomotorycznych.

Klasa 2 – ODKRYWANIE

Odkrywanie daje uczniom okazję do zgłębiania fascynującego świata przyrody. Ma na celu rozbudzanie i zaspokajanie naturalnej ciekawości świata poprzez zabawy i eksperymenty badawcze. Doświadczając i eksperymentując, uczniowie mają możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Taka forma uczenia się stanowi fundament wielokierunkowego rozwoju dziecka – rozwija umiejętność krytycznego myślenia, porównywania, wnioskowania, uogólniania i myślenia przyczynowo-skutkowego.

Klasa 3 –DZIAŁANIE

Klasa trzecia to wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Trzecioklasiści to mali detektywi na tropie wiedzy, poszukiwacze różnych sposobów i dróg prowadzących do rozwiązań i odpowiedzi. Uczniowie uczą się twórczego rozwiązywania problemów, szukania nietypowych rozwiązań. Na zajęciach pojawiają się fragmenty popularnych powieści detektywistycznych dla dzieci i młodzieży – z nimi związane są zadania i łamigłówki. Uczenie przez działanie ma na celu rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie technik rachunkowych oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej.

Program ROD to odpowiedź na potrzeby i możliwości naszych uczniów, którym chcemy pokazać, że uczenie się może być źródłem radości i… niekończącą się podróżą!

Autorki programu: Magdalena Brudzińska, Marta Brus-Łapińska, Katarzyna Młodożeniec

Edukacja po angielsku

Edukacja po angielsku (EPA) to nowy pomysł w naszej szkole. Odbiorcami programu są uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy na dodatkowej godzinie języka angielskiego realizują materiał inny niż na zwykłych lekcjach. Celem tych zajęć jest przede wszystkim wykorzystanie języka angielskiego do rozwijania wiedzy ogólnej i umiejętności pozajęzykowych uczniów.

W czasie zajęć EPA nawiązujemy do bieżących tematów z edukacji wczesnoszkolnej, aktualnych wydarzeń w otaczającym nas świecie lub w przyrodzie, ale też wprowadzamy treści z tradycji i kultury krajów anglojęzycznych. Tematyka zajęć oraz formy ich prowadzenia są na bieżąco dostosowywane do aktualnych potrzeb i pomysłów. Założenie jest jednak takie, żeby zajęcia były urozmaicone i dostosowane do zainteresowań i umiejętności naszych uczniów. Motywem przewodnim jest szeroko pojęty CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli nauczanie innych przedmiotów po angielsku. Wszystko to jest prowadzone w wersji dla dzieci, z ruchem, piosenkami, doświadczeniami i obserwacjami, prowadzonymi przez uczniów, oraz z wykorzystaniem ich dotychczasowej wiedzy. W ramach zajęć korzystamy też z tych samych środków, z których korzystają dzieci anglojęzyczne: np. czytamy angielskie książki i oglądamy angielskie filmy czy teatrzyki dla dzieci.

Wybrane tematy przeprowadzonych zajęć:

·‘Spot Goes to School’ – pierwszoklasiści zapoznali się z interaktywną książeczką na temat pierwszego dnia w szkole, mogli porównać swoje doświadczenia z doświadczeniami sympatycznego angielskiego pieska.

·Matematyka po angielsku – trzecioklasiści rozwiązywali zadania z treścią, przeznaczone dla ich rówieśników z Wielkiej Brytanii. Choć nie było łatwo, jeśli chodzi o stronę językową, wspólnymi siłami daliśmy radę, a same obliczenia poszły już bez problemu.

·Jesień – uczniowie klas pierwszych omawiali zmiany, zachodzące jesienią, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkiego, co spada z drzew.

·Sprzątanie świata – uczniowie wszystkich klas segregowali górę śmieci, przy okazji uświadamiając sobie, z czego są zrobione, poznając ich angielskie nazwy, utrwalając zasady segregacji odpadów, ale też wymyślając nowe, ciekawe zastosowania dla tego, co zazwyczaj wyrzucamy.

·Rośliny – uczniowie klas drugich i trzecich omawiali części roślin, zastanawiali się, do czego można wykorzystać wybrane rośliny oraz jakie części poszczególnych roślin stosujemy do jedzenia i przetwarzania.

·Magnesy – pierwszoklasiści badali działanie magnesu na różnorodne przedmioty, czasem rzeczywistość okazywała się inna niż przewidywali.

·Proste rysunki – uczniowie wszystkich klas nauczyli się, jak w bardzo prosty sposób narysować popularne zwierzęta, a przy okazji przypomnieli nazwy zwierząt, części ciała, kolorów i kształtów.

·Dinozaury – jeden z ulubionych tematów dziecięcych. Uczniowie klas pierwszych czytali i omawiali książeczkę ‘Dinosaurs Love Underpants’. Uczniowie klas drugich i trzecich wnikali w gatunki dinozaurów, ich wygląd i życie.

·Mandala – drugoklasiści dowiedzieli się, do czego służy mandala, jakie są jej cechy charakterystyczne, a także sami tworzyli własne mandale z najróżniejszych materiałów.

·Zdrowe jedzenie – w nawiązaniu do ‘Tygodnia zdrowej żywności’ obchodzonego w naszej szkole, na zajęciach EPA również pojawił się ten temat. Uczniowie wszystkich klas doskonale radzili sobie z rozpoznawaniem zdrowych i niezdrowych produktów, potrafili uzasadnić, dlaczego coś uznajemy za zdrowe lub nie, a także ułożyć zdrowy posiłek.

·‘Snowman’ – uczniowie obejrzeli klasyczny film brytyjski na podstawie książki o tym samym tytule, wypowiedzieli się na temat jego treści i swoich odczuć.

·Wizyta u lekarza – po lekcjach edukacji wczesnoszkolnej na temat pracy lekarza, wizytę u lekarza odbyliśmy także na zajęciach EPA. Uczniowie w zależności od poziomu uczyli się piosenek, przeczytali książeczkę ‘Clifford Goes to the Doctor’, nazywali części ciała, udzielali prostych porad i odgrywali scenki.

·Pierwsza pomoc – uczniowie wszystkich klas przypomnieli i utrwalili sobie zasady pierwszej pomocy, nauczyli się, jak można zgłosić, że coś komuś dolega oraz jak pomóc w różnych sytuacjach.

·Pingwiny, Antarktyda – przy okazji omawiania lektury z języka polskiego, drugoklasiści również na zajęciach EPA omawiali (i wyśpiewali) te sympatyczne zwierzęta oraz ich środowisko życia.

·Zima – uczniowie wszystkich klas omawiali, co dzieje się w zimę, zarówno pod względem zjawisk przyrodniczych, jak i w życiu zwierząt.

·Muzyka – uczniowie przypomnieli lub poznali angielskie nazwy instrumentów muzycznych, rozpoznawali dźwięki wydawane przez poznane instrumenty, dzielili instrumenty na grupy.

·Obliczenia pieniężne – po tym, jak na edukacji wczesnoszkolnej trzecioklasiści przećwiczyli obliczenia pieniężne na złotówkach, na zajęciach EPA poszerzyli swoje umiejętności o posługiwanie się walutą brytyjską. Temat ten był wcześniej wprowadzany na lekcjach języka angielskiego, ale teraz mogliśmy pójść dalej i wykonywać bardziej skomplikowane działania, ćwicząc nie tylko angielski, ale też logiczne myślenie i umiejętności praktyczne.

·‘Pinocchio’ – pierwszoklasiści obejrzeli teatralną wersję znanej sobie bajki, ale też zaśpiewali i zatańczyli razem z aktorami.

·Alfabet – uczniowie wszystkich klas zajmowali się angielskim alfabetem, jedni zabawowo, inni na poważnie, począwszy od śpiewania, poprzez układanie liter i wyrazów czy ustawianie kolegów w odpowiedniej kolejności, tworzenie liter z własnego ciała, gry z literami, aż do samodzielnego rozwiązywania niełatwych zadań pisemnych.

·Symetria – trzecioklasiści, nawiązując do lekcji edukacji wczesnoszkolnej, bawili się symetrią po angielsku. Obejrzeli angielski filmik edukacyjny, rozpoznawali symetryczne kształty oraz rysowali linie symetrii podanych kształtów i liter, szukali symetrii w przyrodzie i architekturze, układali symetryczne wzory.

·Zimowe aktywności i bezpieczeństwo – we wszystkich klasach przed feriami zimowymi poruszyliśmy temat bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw.

·‘Little Red Hen’ z serii Big Books – uczniowie klas pierwszych słuchali, a następnie sami czytali / opowiadali historyjkę. Rozmawialiśmy też o tym, jaki morał z tej bajki wynika i co my zrobilibyśmy na miejscu bohaterów.

·Wiosna – wraz z nastaniem wiosny omówiliśmy, co dzieje się w szeroko pojętej przyrodzie. Informacji dostarczyły nam zarówno własne bieżące obserwacje, wspólnie przeczytane książeczki, jak i wiedza nabyta wcześniej.

Program EPA jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do potrzeb i sytuacji. Przy jego tworzeniu korzystamy z materiałów anglojęzycznych, często takich, które są przeznaczone dla dzieci anglojęzycznych, a nie dla dzieci uczących się języka angielskiego jako języka obcego. Tworzymy też własne materiały, tak, żeby uczniowie mogli z nich jak najwięcej skorzystać.

Uczniowie, wykorzystując na zajęciach EPA swoją wiedzę z innych przedmiotów i z życia, widzą związek języka angielskiego z innymi dziedzinami. Jest to też droga do uświadomienia sobie, że uczą się języka angielskiego po to, żeby go stosować do różnych celów i posługiwać się nim w różnych dziedzinach.

Program innowacyjny świetlicy

Program innowacyjny świetlicy „Jestem zdrowy jak ryba, bo jestem aktywny i jem owoce i warzywa”

Czy wiecie dlaczego codziennie wychodzimy na spacery i bawimy się na świeżym powietrzu? Czy wiecie dlaczego nie lubimy zabawy telefonami komórkowymi?

A może chcecie więcej wiedzieć o zdrowiu, zdrowej żywności, alergii, wolontariacie, bezpieczeństwie, wietrze, wodzie…

Nie zdradzimy Wam wszystkiego, czego będziemy doświadczać podczas naszych spotkań w świetlicy.

Chcemy, żebyście cieszyli się każdą chwilą spędzoną na świeżym powietrzu… może ze swoimi bliskimi?

Z radością będziemy wspólnie przyrządzać zdrowe kanapki, przekąski, soki. Będziemy piec ciasta i uprawiać nasz ogródek na parapecie.

Mamy nadzieję, że zamiast słodyczy i słodzonych napojów wybierzecie owoce, warzywa i wodęsmiley

Pomogą nam w tym nasi eksperci – ciekawi świata ludzie. Będziemy wspólnie zmieniać swoje przyzwyczajenia.

Zapraszamy do naszej świetlicy

Program innowacyjny

Projekt japoński

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Współpraca międzynarodowa

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sport w dziewiątce

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klasy profilowane

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.