Podaruj szkole 1,5% podatku

Wpłać 1,5% swojego podatku na rzecz:
Samodzielnego Koła Terenowego nr 20 STO
KRS
 – 0000108089