W ramach naszych działań na terenie szkoły, jako Wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 9 STO w Warszawie wraz ze społecznością szkolną uszyliśmy skarpetkowe zabawki. Towarzyszyło temu również szereg działań uświadamiających uczniom, że najważniejszy jest człowiek, nikt nie jest nielegalny; że pomoc ludziom w sytuacji bez wyjścia jest naszym obywatelskim obowiązkiem.

Rozmawialiśmy także o Polakach, którzy musieli opuścić nasz kraj ze względów politycznych lub życiowych i znaleźli schronienie w innych krajach – czy to w związku z działaniami zaborców po powstaniach listopadowym i styczniowym, czy w wyniku działań okupantów w czasie II wojny światowej, czy też w wyniku represji władz po roku 1968 i działalności w Solidarności w latach 80. XX wieku. Przykład pomocy dla Polaków, którzy znaleźli się na obczyźnie, zainspirował nas do okazania solidarności, empatii i zrozumienia dla niełatwej sytuacji ludzi próbujących znaleźć schronienie i pomoc w naszej ojczyźnie.

Szczególne uznanie należy się klasie 1a, która mocno zaangażowała się w pomoc uchodźcom i zorganizowała zbiórkę na ten cel. Pierwszaki, ich wychowawczyni i rodzice otrzymali specjalne podziękowanie od Fundacji Ocalenie.

Zwieńczeniem naszej akcji jest sprzedaż w formie loterii wykonanych samodzielnie zabawek, a dochód z ich sprzedaży również zasili konto Fundacji Ocalenie.

Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunkami