Kalendarz roku szkolnego 2022/23

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.1 września 2022 r.
Dzień Edukacji Narodowej. 14 października 2022 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (poniedziałek).31 października 2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek).1 listopada 2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek).11 listopada 2022 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czwartek).22 grudnia 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna. 23 - 31 grudnia 2022 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (poniedziałek).2 stycznia 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek).6 stycznia 2023 r.
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach 4-8 i ocen opisowych w klasach 1-3.16 stycznia 2023 r.
Rada klasyfikacyjna i zatwierdzenie ocen (wtorek).31 stycznia 2023 r.
Początek II półrocza.1 lutego 2023 r.
Ferie zimowe.13 – 26 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna.6 - 11 kwietnia 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (poniedziałek).1 maja 2023 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek).2 maja 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (środa).3 maja 2023 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek) – egzamin ósmoklasisty.23 maja 2023 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (środa) – egzamin ósmoklasisty.24 maja 2023 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czwartek) – egzamin ósmoklasisty.25 maja 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Boże Ciało - czwartek).8 czerwca 2023 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek).9 czerwca 2023 r.
Zielona szkoła klas 1-7.12 – 16 czerwca 2023 r.
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach 4-8 i ocen opisowych w klasach 1-3.5 czerwca 2023 r.
Rada klasyfikacyjna i zatwierdzenie ocen rocznych (poniedziałek).19 czerwca 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.23 czerwca 2023 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminów ósmoklasisty.3 lipca 2023 r.
Termin wydania zaświadczeń o wynikach egzaminów.6 lipca 2023 r.