Kalendarz roku szkolnego 2021/22

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.1 września 2021 r.
Dzień Edukacji Narodowej. 14 października 2021 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek).2 listopada 2021 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czwartek).11 listopada 2021 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek).12 listopada 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna. 23 - 31 grudnia 2021 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czwartek).6 stycznia 2022 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek).7 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe.31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych w klasach 4-8 i ocen opisowych w klasach 1-3.14 stycznia 2022 r.
Rada klasyfikacyjna i zatwierdzenie ocen (środa).26 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna.14 – 19 kwietnia 2022 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (poniedziałek).2 maja 2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek).3 maja 2022 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek) – egzamin ósmoklasisty.24 maja 2022 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (środa) – egzamin ósmoklasisty.25 maja 2022 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czwartek) – egzamin ósmoklasisty.26 maja 2022 r.
Zielona szkoła.6 – 10 czerwca 2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Boże Ciało - czwartek).16 czerwca 2022 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek).17 czerwca 2022 r.
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach 4-8 i ocen opisowych w klasach 1-3.1 czerwca 2022 r.
Rada klasyfikacyjna i zatwierdzenie ocen rocznych (środa).15 czerwca 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.24 czerwca 2022 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminów ósmoklasisty.1 lipca 2022 r.
Termin wydania zaświadczeń o wynikach egzaminów.8 lipca 2022 r.