Kalendarz roku szkolnego 2020/21

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.1 września 2020 r.
Dzień Edukacji Narodowej. 14 października 2020 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (poniedziałek).2 listopada 2020 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (środa).11 listopada 2020 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czwartek-piątek).12 – 13 listopada 2020 r.
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych.22 grudnia 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2020 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (środa).6 stycznia 2021 r.
Rada klasyfikacyjna i zatwierdzenie ocen (środa).13 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe.18-31 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna.1 – 6 kwietnia 2021 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek).30 kwietnia 2021 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (poniedziałek).3 maja 2021 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wtorek) – egzamin ósmoklasisty.25 maja 2021 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (środa) – egzamin ósmoklasisty.26 maja 2021 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czwartek) – egzamin ósmoklasisty.27 maja 2021 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Boże Ciało - czwartek).3 czerwca 2021 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek).4 czerwca 2021 r.
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych.2 czerwca 2021 r.
Rada klasyfikacyjna i zatwierdzenie ocen rocznych (poniedziałek).21 czerwca 2021 r.
Zielona szkoła.14 – 18 czerwca 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.25 czerwca 2021 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminów ósmoklasisty.2 lipca 2021 r.
Termin wydania zaświadczeń o wynikach egzaminów.9 lipca 2021 r.